AKUPUNKTUR ENLIGT TCM

Akupunktur är en del av traditionell kinesisk medicin (TCM) som praktiserats i Kina under många tusen år. TCM omfattar även värme-
behandling med moxa, tuinamassage, Qi Gong, Tai Chi, kostterapi, örtmedicin, andningsövning-
ar och akupressur. Jag jobbar inte med kines-
iska örter, men gärna med rena örter från vår egen flora.

Akupunktur innebär att tunna sterila nålar sätts
på bestämda punkter på kroppen. Akupunktur-
punkterna befinner sig på ett nät av meridi-
aner, och i dessa meridianer finns strömmar av
energi. Enligt TCM är denna energicirkulation kroppens väsentligaste funktion. Sjukdom an-
ses uppstå på grund av blockeringar/obalans i energisystemet. Genom att behandla akupunk-
turpunkterna återupprättas harmonin i kroppen.
Sterila engångs-
nålar används.
Behandling med moxa.
 
 
 
Akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) ska inte jämföras med "enkel smärtlindring med nålar" som under namnet akupunktur praktiseras på olika håll i Sverige. TCM-metoden kräver fördjupad insikt i kinesisk läkekonst och filosofi där man inriktar sig på att behandla hela människan och inte enbart en begränsad orsak till besvären.