BEHANDLING MED AKUPUNKTUR


Både kroniska och akuta besvär kan behandlas med akupunktur. Med rätt diagnostik och teknik kan ena-
stående resultat uppnås utan biverkningar. Akupunktur är en helt naturlig och miljövänlig behandlingsform.

Den huvudsakliga effekten man eftersträvar med akupunkturbehandling är att sätta igång olika fysio-
logiska funktioner som har att göra med kroppens egna läkningsmekanismer.
   De flesta problem, speciellt kroniska, kräver en serie av behandlingar beroende på sjukdom och person. I allmänhet behandlar man 1-3 gånger i veckan, ca 10 gånger, och sedan kanske en gång i månaden fram-
över om det behövs. Ju längre man har haft sjuk-
domen desto fler behandlingar kan behövas. Akuta problem kan ofta lösas med 1-2 behandlingar.

Efter behandling känner sig patienten ofta lugn och avspänd, och efter några behandlingar upplevs gärna en allmän förbättring. Ibland kan det dock ta många behandlingar innan effekterna märks. I många fall är resultatet av behandlingen bestående. I andra fall kan patienten behöva fortsätta behandlingen, exempelvis en gång per månad eller en gång var tredje månad.
Örat har många
akupunkturpunkter
Akupunkturnålen är tunn som ett hårstrå.