DIAGNOSTIK

Vid det första mötet samtalar jag och patienten. Patienten får berätta om sina besvär och jag ställer frågor för att få insikt om var det finns blockeringar i patientens energi. Som diagnostiska metoder använder jag:

                         - Pulsdiagnostik
                         - Tungdiagnostik
                         - Cleopatra-metoden
                            /energimätning

Pulsdiagnostik:

Man kan på båda handledernas huvudartärer känna flödet av energi i kroppens olika organ; var det finns tomhet eller fullhet, d v s för lite eller för mycket energi. Detta är ett traditionellt sätt att diagnostisera på som är många tusen år gammalt.

Tungdiagnostik:

Även tungdiagnostik är ett flera tusen år gammalt sätt att diagnostisera på. Man kan bland annat se på tungans form, färg och beläggning vilka organ som behöver energi.

>> forts.
 
Akupunktören får information om patientens tillstånd genom att använda pulsdiagnostik.