DIAGNOSTIK forts.

Cleopatra-metoden:

Detta är en unik och modern metod där man med en mycket känslig milliampere-mätare kan få fram energiflödet i meridianer och organ i kroppen. Detta är ett mycket avancerat sätt att diagnostisera på, som ger en djup inblick i kroppens olika energi-
nivåer.


Metoden är framtagen av psykiatrikern och aku-
punktören José Piral från Granada i Spanien.

Jag har använt denna metod i tio år för att göra energimätningar. Den har gett mig möjlighet till bättre diagnostisering och därmed hjälpt mina patienter till ett snabbara tillfrisknande.
<< Tillbaka
För att få en korrekt avläsning är det viktigt att man inte smörjt in sig med hudlotion eller liknande.